top


Start Przyroda
Przyroda

 

Położenie geograficzne Szynwałdu

Na podstawie podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne wg Jerzego Kondrackiego.

 Podobszar fizycznogeograficzny: (5)  

 Młode góry i obniżenia podgórskie Europy Zachodniej
 Prowincja: (56) Karpaty
 Podprowincja: (561) Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
 Makroregion: (561.1) Pogórze Karpackie
 Mezoregion: (561.13) Pogórze Ciężkowickie

 

b_200_200_16777215_0___images_stories_widoki10_wid10-dotrzemes3a.jpg

Ukształtowanie powierzchni

Budowa geologiczna

Rzeźba terenu

Gleby

Osuwiska

b_200_200_16777215_0___images_stories_przyroda-klimat_szynwald-klimat1.jpg

Klimat

b_200_200_16777215_0___images_stories_wody-dulcza_dulcza7a.jpg

Wody

Rzeki, potoki, strumienie i zbiorniki wodne

Wątok, Dulcza, Korzeń

b_200_200_16777215_0___images_stories_lasy-2_szynwald-las2P1010073a.jpg

Lasy

b_200_200_16777215_0___images_stories_przyroda-klimat_cerasus.jpg

Świat roślin

b_200_200_16777215_0___images_stories_lasy-2_szynwald-las2P1010040a.jpg

Świat zwierząt

b_200_200_16777215_0___images_stories_przyroda-drzewa1_Hedera-helix.jpg

Ochrona przyrody

 

 


 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies