top


Inwestycje 2012

 

Inwestycje zrealizowane w Szynwałdzie w 2012 r.

 • W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostało odnowione centrum wsi. Powstały nowe chodniki, parking i oświetlenie. Inwestycja została wykonana przez firmę MEL-DRÓG Roboty Wodno Melioracyjne, Drogowe i Budowlane Alfred Czuba za kwotę 575 328,11 zł.
 • Budowa parkingu poniżej kościoła parafialnego.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum1.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum2.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum3.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum8624a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum8626a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum-wsi9173a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum-wsi9155a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_1-parking-IMG_9420a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_1-parking-IMG_9393a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_1-parking-IMG_9394a.jpg

                                        b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_parking-P9280017a.jpg

 • Remont chodnika od kościoła do szkoły.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrumP1010001a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum8636a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum8623a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum8627a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum8628a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1-chodnik-P1010121a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum-wsi9174a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum-wsi9154a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1-chodnik-P7170042a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1-chodnik-P9280020a.jpg

 • Zagospodarowanie placu w centrum wsi.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum8634a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_szynwald-odnowa-centrum8633a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_1-centrum-IMG_9392a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_1-centrum-P7200135a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_centrum-P9280010a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_centrum-IMG_2321a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_centrum-P9280007a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_centrum-P9280008a.jpg

                                        b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_odnowa-centrum-wsi_centrum-P9280009a.jpg

 • Modernizacja placu wokół Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1-szkola-P7170034a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1-szkola-P7170036a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1-szkola-P7170038a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1-szkola-P7200141a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1-szkola-P7200142a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_szkola-P9280005a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_szkola-IMG_2315a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_szkola-IMG_2316a.jpg

                                        

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_plac-zabaw_szynwald-plac-zabawP6240008a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_plac-zabaw_1-plac-zabaw-P7200119a.jpg

 • Wybudowano chodnik w kierunku Skrzyszowa, na odcinku ok. 300 m.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_chodnik-IMG_2336a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_chodnik-IMG_2337a.jpg

                                         b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_chodnik-IMG_2340a.jpg

 • Ocieplony został budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_osp-remontP1010146a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_szynwald-osp9156a.jpg

                                          b_200_200_16777215_0___images_stories_org-straz-pozarna_szynwald-remiza-ospIMG_9411a.jpg

 • Ze środków jakie gmina otrzymała na usuwanie skutków powodzi, w Szynwałdzie na odcinku 350 m, została  wyremontowana droga na Japonię, zniszczona w 2011 r. Położono nową nawierzchnię asfaltową i utwardzono pobocza.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_droga-japoniaP1010130a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_droga-japoniaP1010140a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_droga-japoniaP1010133a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_szynwald-droga-japonia9153a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1droga-japonia-IMG_2353a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_1droga-japonia-IMG_2354a.jpg

 • Na potoku Korzeń rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego Skrzyszów.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_wody-zbiornik-skrzyszow_2012_zbiornik-skrzyszow-IMG_2894a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_wody-zbiornik-skrzyszow_2012_zbiornik-skrzyszow-IMG_2885a.jpg

 • Rozpoczęto budowę biblioteki.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_biblioteka_szynwald-bib-lsp-PB040082a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_biblioteka_biblioteka-IMG_2311a.jpg

 • Planowane jest dokończenie VI etapu wodociągowania i kanalizacji.
 • Rozpoczęły się prace projektowe nad budową w Szynwałdzie suchego polderu w dolinie potoku Wątok.

 

                             Inwestycje parafialne 2012 r.

 • Rozpoczęto budowę budynku parafialnego.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_budynek-parafialny-IMG_3204a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_2012-inwestycje_budynek-parafialny-IMG_3206a.jpg

 • Wyremontowano kryptę pod kaplicą cmentarną.

                                         b_200_200_16777215_0___images_stories_parafia-cmentarz_krypta-cmentarz1-3069a.jpg

 • Wymieniono nawierzchnię na głównych alejkach cmentarza parafialnego.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_parafia-cmentarz_alejki-cmentarz1-3070a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_parafia-cmentarz_alejki-cmentarz2-3071a.jpg

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies