top


Szkolenie - Rodzina w obliczu niepełnosprawności

W dniach 19 i 21 czerwca 2012 r. w Szynwałdzie - Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA zorganizował szkolenie - na temat prawidłowej opieki nad osobą niepełnosprawną oraz obłożnie chorą lub starszą w domu, przez domowników i innych członków rodziny w ramach projektu pt. 'Rodzina w obliczu niepełnosprawności - jak radzić sobie ze sprawowaniem opieki domowej'.

Szynwałd - Szkolenie 'Rodzina w obliczu niepełnosprawności'

    Szkolenie w Szynwałdzie.

Szkolenie przeznaczone było dla domowników i innych członków rodziny osoby chorej lub niepełnosprawnej. Czas trwania warsztatów: 5h - podzielone na 2 dni (wykłady, zajęcia praktyczne).

Projekt zostanie zrealizowany od 7 maja 2012 r. do 23 lipca 2012 r, na terenie gminy Skrzyszów.


Harmonogram spotkań:

Skrzyszów

- 22 maj o godz. 17:00

- 24 maj o godz. 17:00

Ładna

- 29 maj o godz. 17:00

- 31 maj o godz. 17:00

Pogórska Wola

- 4 czerwca o godz. 17:00

- 5 czerwca o godz. 17:00

Szynwałd

- 19 czerwca o godz. 17:00

- 21 czerwca o godz. 17:00

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum

Łękawica

- 26 czerwca o godz. 17:00

- 28 czerwca o godz. 17:00

 

W ramach projektu przewidziano:

  • przeprowadzenie w pięciu miejscowościach: Skrzyszów, Ładna, Pogórska Wola, Szynwałd i Łękawica cyklu spotkań edukacyjnych i warsztatów, których tematem będzie przybliżenie wiedzy na temat prawidłowej opieki nad osobą niepełnosprawną oraz obłożnie chorą lub starszą w domu przez domowników i innych członków rodziny.
  • utworzenie nieodpłatnej mini wypożyczalni sprzętu ułatwiającego opiekę nad niepełnosprawnym (np. drabinki do podciągania, kule łokciowe i podpachowe, balkoniki, wanienki do mycia głowy w łóżku).
  • w ramach zakresu rzeczowego projektu planuje się również wydanie broszury zawierającej najważniejsze informacje i porady związane z opieką domową. Przekazana będzie ona nieodpłatnie uczestnikom projektu, oraz udostępniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, gminnych ośrodkach zdrowia oraz umieszczona na naszej stronie internetowej.

Tematyka spotkań edukacyjnych obejmowała:

  • zagadnienia dotyczące wprowadzenia do fizjologii człowieka w zakresie oddychania, trawienia i wydalania oraz znaczenia zmysłów i ich ważnej funkcji w życiu osoby niepełnosprawnej oraz obłożnie chorej lub starszej.
  • przybliżona została wiedza na temat czynników fizycznych, psychicznych i społecznych wpływających na utrzymanie i poprawę zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz podstawy dobrej opieki związane z komunikacją z osobą niepełnosprawną oraz obłożnie chorą lub starszą, a także rozpoznawanie zakresu wymaganej opieki na podstawie obserwacji niepełnosprawnego.
  • omówiono praktyczne elementy życia codziennego takie jak żywienie, uzupełnianie płynów, kontrola wydalania, podstawowe czynności higieniczne, dobór właściwej odzieży i inne czynniki, których niewłaściwa realizacja spowodowana brakiem fachowej wiedzy stanowić mogą źródło stresu dla rodziny a dla niepełnosprawnego niepotrzebne cierpienie i ból.

Spotkania edukacyjne prowadziła osoba z wykształceniem wyższym kierunkowym mgr pedagogiki medycznej z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem praktycznym w opiece nad osobami niepełnosprawnymi oraz obłożnie chorymi lub starszymi i doświadczeniem w prowadzeniu kursu dla opiekunów osób starszych oraz psycholog. Prowadzenie warsztatów powierzone zostało rehabilitantowi posiadającemu niezbędne doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi.

W toku spotkań przedstawiono przykładowe harmonogramy dnia w opiece nad niepełnosprawnym oraz obłożnie chorymi lub starszymi w domu, celem rozłożenia obciążenia związanego z opieką na większą liczbę domowników. W ramach projektu zaplanowane zostały spotkania z psychologiem celem wsparcia Beneficjentów na płaszczyźnie psychicznej w wymiarze 1 godziny dla każdej grupy.

W ramach warsztatów odbyły się pokazy i ćwiczenia praktyczne dla uczestników, z zakresu prawidłowego sposobu ubierania i pomocy w przemieszczaniu osoby niepełnosprawnej, obłożnie chorej lub starszej a także podstawowych ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przy pomocy drugiej osoby i drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt przewidywał uczestnictwo około 50 osób - Beneficjentów bezpośrednich (w 5 -ciu grupach średnio po 10 osób każda) sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną oraz obłożnie chorą lub starszą . W okresie 11 tygodni realizacji projektu w każdej z pięciu miejscowości dla każdej z grup przeprowadzone zostało jedno spotkanie edukacyjne 2-godzinne, 1-godzinne spotkanie z psychologiem i jedne warsztaty 2-godzinne, razem 25 godzin, w tym 15 godzin spotkań oraz 10 godzin warsztatów.

Dostęp do projektu dla mieszkańców nie był w żaden sposób ograniczany, każdy zainteresowany tematyką mógł w nim nieodpłatnie uczestniczyć, nie mniej jednak skierowany był szczególnie do osób dorosłych -członków rodzin osoby niepełnosprawnej oraz obłożnie chorej lub starszej, które ze względu na sytuację życiową i rodzinną sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną, obłożnie chorą lub starszą w swoim najbliższym otoczeniu w rodzinie i w domu.

Osiągnięcie celów i rezultatów projektu zmierzone zostało w formie list obecności uczestników poszczególnych spotkań/warsztatów a także ankiet wypełnianych przez Beneficjentów na zakończenie każdego spotkania/warsztatu. Pośrednimi Beneficjentami projektu zostali niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Skrzyszów, nad którymi roztoczono opiekę domową.

 

Spotkania poprowadziły:

Magdalena Iwaniec - pielęgniarka z wieloletnim stażem pracy

Barbara Węgrzynowicz - psycholog

Marta Piętowska - rehabilitant

 

Partnerzy projektu:

- Gmina Skrzyszów,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Ładnej,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Szynwałdzie
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli,

w ramach wkładu do projektu nieodpłatnie zostały udostępnione pomieszczenia do spotkań i warsztatów.

 

informacja: www.kkk-skrzyszow.pl

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies