top


Zmarł o. Stanisław Stańczyk jun.

 

8 października 2012 r. niespodziewanie zmarł o. Stanisław Stańczyk jun.

b_200_200_16777215_0___images_stories_2012_stanislaw-stanczyk.jpg

fot. www.klasztor.tuchow.pl

O. Stanisław Stańczyk urodził się 8 września 1954 r. w Szynwałdzie. W rodzinie liczne były powołania kapłańskie i zakonne. Brat dziadka o. Stanisława, ks. Antoni Stańczyk zmarł w 1943 r. jako proboszcz w Chorzelowie. Dwóch stryjów wstąpiło do Redemptorystów, a jego siostra do Felicjanek. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Szynwałdzie, dalsze nauki pobierał w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Po zdaniu matury w 1973 r. wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Roczny nowicjat odbywał w Łomnicy pod opieką o. Kazimierza Smolenia, również pochodzącego z Szynwałdu.

15 sierpnia 1974 r. złożył  pierwsze śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Tuchowie. 15 sierpnia 1979 r. złożył profesję wieczystą, a 5 czerwca 1980 r. przyjął w Tuchowie święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Jerzego Ablewicza. Początkowo zostaje skierowany do Gliwic w charakterze katechety. W 1981 r. zostaje przeniesiony do Głogowa, aby tam również katechizować dzieci i młodzież. W Głogowie zbudował szopkę elektroniczną, która po jego wyjeździe została rozebrana, bo nikt nie umiał jej uruchomić. W 1983 r. rozpoczął studia teologii dogmatycznej na Uniwersytecie im. Franciszka Józefa w Innsbrucku, uzyskując tytuł doktora teologii. W 1989 r. obronił pracę doktorską na temat 'Teologiczne koncepcje piekła w literaturze języka niemieckiego XX wieku'. Po studiach wraca do Tuchowa i rozpoczyna wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów z zakresu teologii dogmatycznej i wstępu do teologii. Znał dobrze kilka języków obcych, interesował się różnymi dziedzinami nauk, zwłaszcza technicznych. Głosił kazania i rekolekcje parafialne. Był współtwórcą ruchomej szopki, mieszczącej się w podziemiach klasztoru, odwiedzanej przez pielgrzymów z całego świata. Dzięki jego staraniom 14 października 1991 r. została uruchomiona w Tuchowie Mała Poligrafia Redemptorystów. Jej dyrektorem został mianowany o. Stanisław, który tę funkcję pełnił aż do śmierci. Przeżył 58 lat, 38 w zgromadzeniu i 32 lata w kapłaństwie. Pogrzeb odbył się 12 października 2012 r. w Tuchowie.

 

               b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_pogrzeb-s-stanczyka-IMGP9916a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_pogrzeb-s-stanczyka-IMGP9917a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_IMGP9918a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_IMGP9919a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_IMGP9921a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_IMGP9922a.jpg

                                        b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_pogrzeb-s-stanczyka-IMGP9930a.jpg

 

        Miejsce spoczynku o. Stanisława Stańczyka na cmentarzu w Tuchowie.

               b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_s.stanczyk-nagrobek-IMGP0162a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_s.stanczyk-nagrobek-IMGP0159a.jpg

                                        b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_s.stanczyk-nagrobek-IMGP0157a.jpg

               b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_s.stanczyk-nagrobek-IMGP0174a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_podraza-stanislaw_2012-pogrzeb-s-stanczyka_s.stanczyk-nagrobek-IMGP0171a.jpg

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies