top


Start
Gminny Konkurs Historyczny

 

31 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy odbył się I Gminny Konkurs Historyczny 'Gmina Skrzyszów moja mała ojczyzna - od dziejów najdawniejszych do 1795 roku'.

 

                                     Gminny Konkurs Historyczny  31.01.2013 r.


Konkurs został objęty patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Starostę Powiatu Tarnowskiego oraz Wójta Gminy Skrzyszów. Miał on na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i pogłębianie więzi emocjonalnych z małą ojczyzną.
Konkurs obejmował trzy obszary:

  • Konkurs historyczny - którego tematem były dzieje polityczne, gospodarcze i kulturalne naszej gminy od powstania poszczególnych miejscowości do chwili utraty niepodległości w XVIII w. Pytania zostały przygotowane na podstawie książki Andrzeja Niedojadało i Grzegorza Kubackiego 'Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie'.
  • Konkurs literacki - była to praca pisemna na temat 'Legenda o gminie Skrzyszów'. 
  • Konkurs fotograficzny - 'Pamiątka po prababci, pamiątka po pradziadku'. Uczniowie mieli sfotografować wybraną pamiątkę rodzinną i opisać jej historię.
Nagrodą główną w konkursie był wyjazd zwycięzcy wraz z opiekunem do Brukseli. Wyjazd został ufundowany przez europosła Bogusława Sonika. Dla laureatów konkursu literackiego i fotograficznego przewidziano nagrody rzeczowe.

Pomysłodawcą konkursu była Renata Baka, współorganizatorami Bernadeta Krajewska i Elżbieta Onik. W komisji oceniającej zasiedli: Andrzej Niedojadało, Grzegorz Kubacki, Maciej Małozięć i Eugeniusz Dąbrowski.

Wyniki konkursu historycznego.
I miejsce - Anna Siemek z ZSPnr1iG w Szynwałdzie
II miejsce - Jakub Chmiel z ZSPnr1iG w Skrzyszowie
III miejsce - Mikołaj Jasiak z ZSPnr1iG w Skrzyszowie

Wyniki konkursu literackiego.
I miejsce - Marta Wijas z ZSPnr1iG w Skrzyszowie i Krzysztof Kępowicz z ZSPnr1iG w Szynwałdzie
II miejsce - Wiktoria Sobarnia z SPnr2 w Skrzyszowie i Mateusz Chwistek z SP w Łękawicy
III miejsce - Szymon Wzorek z ZSPnr1iG w Szynwałdzie

Wyniki konkursu fotograficznego.
I miejsce - Gabriela Kądziołka z SP w Łękawicy i Łucja Matug z ZSPnr1iG w Skrzyszowie
II miejsce - Mateusz Wzorek z SP w Łękawicy i Aleksandra Hoim z ZSPnr1iG w Skrzyszowie

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies