top


Start
Ogłoszenie

Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy. Firma, która wygrała przetarg to:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  

33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11

tel. 14 621-82-47   14 621-93-73

Obniżone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z tym nowe deklaracje o wysokości opłat należy składać od 28 czerwca do 19 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.


Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym, zebrane w sposób:

  Selektywny   Nieselektywny
dla gospodarstw 1 osobowych 10 zł 20 zł
dla gospodarstw 2 osobowych 16 zł 32 zł
dla gospodarstw 3 osobowych 22 zł 44 zł
dla gospodarstw 4 osobowych 27 zł 54 zł
dla gospodarstw 5 osobowych 30 zł 60 zł
dla gospodarstw 6 osobowych 32 zł 64 zł
   dla gospodarstw 7 osobowych i więcej    
34 zł 68 zł

 

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies