top


Start Gospodarka Spółka oszczędnościowo-pożyczkowa
Spółka oszczędnościowo-pożyczkowa

 

Spółka Oszczędności i Pożyczek w Szynwałdzie - Kasa Stefczyka, założona 7 stycznia 1902 r. przez ks. A. Siemieńskiego, pierwsza w powiecie tarnowskim.

Celem spółki było przede wszystkim udzielanie członkom pożyczek na potrzeby gospodarskie i inne, a także możliwości wpłacania pieniędzy na procent do kasy spółki.

 

W 1901 r. ks. Siemieński postanawia założyć spółkę w Szynwałdzie. Organizuje zebrania, aby przekonać do tej idei mieszkańców wsi. Wysyła pismo do Biura Patronatu dla Spółek we Lwowie, z zapytaniem jakie są możliwości założenia takiej spółki. Otrzymuje pozytywną odpowiedź, może złożyć podanie o pozwolenie na organizację spółki.

Z Biura Patronatu we Lwowie przychodzi pismo (dokument L:2510) dotyczące terminu założenia spółki, pierwszego walnego zebrania i jego porządku. Przysłane zostają także niezbędne druki, deklaracje przystąpienia, statut.

 

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok3-kasa1a.jpg  b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok3-kasa2a.jpg

str.1 cz.1                                       str.1 cz.2

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok3-kasa3a.jpg  b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok3-kasa4a.jpg

str.2 cz.1                                      str.2 cz.2

 

Na pierwszym zebraniu, 7 stycznia 1902 r. zostaje przyjęty Statut spółki oszczędności i pożyczek w Szynwałdzie.

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_kasa-statut1a.jpg  Statut spółki

 

Następnie Biuro przysyła pismo (dokument L:126), z poleceniem zarejestrowania spółki w sądzie.

 

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok1-kasa1a.jpg  b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok1-kasa2a.jpg

str.1 cz.1                                      str.1 cz.2     

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok1-kasa3a.jpg  b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok1-kasa4a.jpg

str.2 cz.1                                     str.2 cz.2

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok1-kasa5a.jpg  b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok1-kasa6a.jpg

str.3 cz.1                                     str.3 cz.2

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok1-kasa7a.jpg

 

18 stycznia 1902 r. spółka zostaje zarejestrowana w C.K. Sądzie Obwodowym w Tarnowie.

Pierwszy zarząd spółki stanowią:

- ks. Aleksander Siemieński - przewodniczący

- Władysław Lewicki - zastępca

- Antoni Prokop, Tomasz Kopacz, Ignacy Siemek 

 

Później Biuro przysyła jeszcze inne pisma z instrukcjami dla zarządu. (dokument L:431)

 

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok2-kasa1a.jpg  b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok2-kasa2a.jpg

str.1 cz.1                                     str.1 cz.2

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok2-kasa3a.jpg  b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok2-kasa4a.jpg

str.2 cz.1                                     str.2 cz.2 

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_dok2-kasa5a.jpg

 

7 lutego 1902 r. spółka zostaje przyjęta do Patronatu Wydziału Krajowego.

 

W 1902 r. spółka liczyła 72 członków, po kilku latach działalności już 230.

Miała duży obrót pieniężny i była bardzo starannie prowadzona.

 

Do przechowywania pieniędzy i dokumentów służyła kasa, specjalnie sprowadzona z Wiednia.

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_certyfikat-kasa2a.jpg  b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_certyfikat-kasa1a.jpg

Dokumenty dotyczące zakupu kasy.

 

W 1924 r. następuje zmiana nazwy na: Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Szynwałdzie. Nastąpiła też pewna reorganizacja działalności.

W 1930 r. - spółka przeżywa kryzys z powodu nieprawidłowości finansowych, który jednak został przezwyciężony.

 

Wszystkie operacje finansowe musiały być zapisywane w specjalnej księdze kasowej.

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_ksiega1a.jpg  Księga kasowa z lat 1937-1941

 

b_200_200_16777215_0___images_stories_foto-stare_dziurawiec_kasa-stef-ks012a.jpg b_200_200_16777215_0___images_stories_foto-stare_dziurawiec_kasa-stef-ks014a.jpg

Książeczka Udziałowa z 1925 r.

 

b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_kasa-rachunek1a.jpg  b_200_200_16777215_0___images_stories_gospod-kasa-stefczyka_kasa-rachunek2a.jpg

Rachunek za druki potrzebne do działalności spółki.

 

1949 r. - zakończenie działalności.

 

 

Literatura

[1] Kozaczka M.: Rozwój spółdzielczości wiejskiej w powiecie tarnowskim do 1914 roku, [w] Rocznik Tarnowski, Tarnów 1990

[2] Plebanek K.: Szynwałd, 650-lecie dziejów wsi i parafii, Szynwałd 1994

 

Wszystkie dokumenty pochodzą ze zbiorów prywatnych osób.

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies