top


Start
Konkurs Fotograficzny - Emocje
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home2/inspe/public_html/ap/archiwum/images/stories/banery/111Plakat_2013m.jpg

 

111Plakat_2013m.jpg

Protokół z obrad jury V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 'EMOCJE' z dnia 03.03.2013 r.


 

Jury w składzie :

Tadeusz Koniarz - fotoreporter, filmowiec, pedagog, członek Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich - przewodniczący

Jan Gomoła - fotografik, instruktor fotografii kat. S , członek honorowy Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego

Marta Garcia-Darowska - artystka - Sorbona, Wyższa Szkoła Luwru, członek ICOM (International Council of Museums), Centre de Ressources Photographie - Francja

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I

I miejsce :

DAGMARA ADAMUS - Emanacja (Nagroda pieniężna)

II miejsce :

HANNA POMORSKA - Gołębie (Nagroda pieniężna)

KAROLINA APOSTEL - Niepewność (Nagroda pieniężna)

III miejsce :

AGATA MROCZEK - jpg (Nagroda pieniężna)

Wyróżnienia:

NATALIA JANAS - Zatroskanie (Nagroda rzeczowa)

AGNIESZKA WOSIK - Moja wina (Nagroda rzeczowa)

NATALIA JANICKA - Friendship (Nagroda rzeczowa)

MAGDALENA ZAJĄC - Zimowa opowieść (Nagroda rzeczowa)

Kategoria II

I miejsce :

DOROTA ROSIŃSKA - Błogostan (Nagroda pieniężna)

II miejsce :

PAULINA WANOWSKA - DUDKA - Pasja (Nagroda pieniężna)

MAGDALENA WITOSŁAWSKA - prace: Poręcz, Samotność, Smutek

III miejsce :

PAULINA GRZENKOWICZ - W objęciach pożądania (2) (Nagroda pieniężna)

TOMASZ WIERZBICKI - Pokój I, II, III, IV (Nagroda pieniężna)

KRZYSZTOF REJMER - Zakochani (Nagroda pieniężna)

Wyróżnienia:

JOANNA KICZKA - Dziewczynki ze Świata Maskotek (Nagroda rzeczowa)

URSZULA WOŹNICZKA - 5. jpg (Nagroda rzeczowa)

KATARZYNA WOLAŃSKA - 1.jpg (Nagroda rzeczowa)

 

Autorzy wystawy:

I kategoria

DAGMARA ADAMUS - Emanacja

HANNA POMORSKA - Gołębie

KAROLINA APOSTEL - Niepewność

AGATA MROCZEK - jpg

NATALIA JANAS - Zatroskanie

AGNIESZKA WOSIK - Moja wina

NATALIA JANICKA - Friendship

MAGDALENA Zając - Zimowa opowieść

Kategoria II

DOROTA ROSIŃSKA - Błogostan

PAULINA WANOWSKA - DUDKA - Pasja

MAGDALENA WITOSŁAWSKA - prace: Poręcz, Samotność, Smutek

PAULINA GRZENKOWICZ - W objęciach pożądania (2)

TOMASZ WIERZBICKI - Pokój I, II, III, IV

KRZYSZTOF REJMER - Zakochani

JOANNA KICZKA - Dziewczynki ze Świata Maskotek

URSZULA WOŹNICZKA - 5.jpg

KATARZYNA WOLAŃSKA - 1.jpg

BARTOSZ WACKERMANN - Co się czai, Duma i szczęście

DOROTA ROSIŃSKA - Wspomnienia

IZABELA FORNAL - DSC00690.JPG

BARTŁOMIEJ BUSZ ­­­­- Prawdziwe Osobowości

ROMAN HUSARSKI - W pracy

DAWID LATEK - 5.jpg

KRYSTYNA MATACZYŃSKA - Jesień ach to Ty

KLAUDIA ŻOŁĘDZIOWSKA - DSN6436.JPG

MARCIN BAWIEC - 2.jpg

TOMASZ OKONIEWSKI - Emo2.jpg

JAGODA ŻOŁĘDZKA - Na mój rozkaz

ANNA BIAŁECKA - Euforia

MARINA BEYBUDYAN - 1.ipg, 2.jpg, 4 jpg

ADAM FALKOWSKI - Fotografia 4

IDA NOWOSIELSKA - EMOCJE

BARBARA ŁAZICKA - Szczęście

MARTA KURDZIEL - Troska

PAWEŁ SZOTT - Na rękę

ELIZA DWORAK - IMG_0606-2-2-2

KAROLINA JABŁOŃSKA - Miłość, Przegrana

LIWIA LITECKA - Grzech

MARTA KACZMAREK - 3 jpg

ARTUR PŁAWSKI - Tryptyk Samotność 1

ŁUKASZ KIEROŃSKI - Ja się patrzę

 

 

 

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 - EMOCJE


I. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

II. Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażania swoich pasji i artystycznych zainteresowań związanych z fotografią.

III. Czas trwania konkursu: od 1 września 2012 r. do 15 lutego 2013 r.
Rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w terminie i miejscu ustalonym przez organizatora, o czym wszyscy laureaci zostaną wcześniej poinformowani.

IV. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Autorzy do 16 roku życia.
2. Autorzy powyżej16 roku życia.

V. Warunki uczestnictwa.

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Każdy z uczestników może nadesłać do 5 fotografii nigdzie wcześniej nie publikowanych.
3. Technika wykonania prac może być dowolna.
4. Zdjęcia winny być zapisane na płycie DVD w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi przy formacie A4 (21x 30 cm).
5. Do przesłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia prac i ankietę personalną (dostępne na stronie internetowej GCKiB (www.gcb-skrzyszow.pl) lub w siedzibie organizatora.
6. Prace należy dostarczyć do organizatora  osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
                 Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
                         33-156 Skrzyszów 638
                             woj. małopolskie
7. Ostateczny termin nadsyłania prac 15. 02. 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego  w przypadku dostarczenia pocztą).
8. Nadesłanie autorskich prac równoznaczne jest z uznaniem regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

VI. Nagrody.

1. Organizator przewiduje po  trzy nagrody pieniężne w każdej kategorii:
I miejsce- 700 zł, II miejsce- 500 zł, III miejsce- 400 zł
2. Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona jury powołane przez organizatora.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania dodatkowych wyróżnień.
4. Decyzje jury są ostateczne.
5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
6. Nagrody zostaną przekazane laureatom w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
7. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w publikacji wydanej z tej okazji oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie: www.gcb-skrzyszow.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies