top


Start Gospodarka Karczmy
Karczmy

 

Karczma w dawnej wsi spełniała w dzisiejszym rozumieniu rodzaj supermarketu, zakładu usługowego, hotelu i restauracji w jednym. To w niej pito miód, wino, wódkę, można się było posilić, wyrabiano i sprzedawano różne artykuły żywnościowe, zawierano transakcje handlowe, spotykano się w celach towarzyskich, znajdowały się miejsca noclegowe dla podróżnych. W karczmie odbywały się wesela, chrzciny, stypy pogrzebowe. Karczma posiadała często pola uprawne, ogrody, sady, stawy, prowadziła hodowlę zwierząt, produkowała alkohol.

 

Karczmy w Szynwałdzie

1629 - jedna

1650 - dwie

1753 - trzy: pod kościołem, na Baryczny, na Kępadłach

1787 - dwie: pod kościołem, na Baryczy

1887 - cztery: pod kościołem, na Baryczy, Fisluwka, Jamrogówka (na granicy z Zalasową, naprzeciw Klasztoru Sióstr Służebniczek), prowadzone przez Żydów.

 

Kiedy w parafii proboszczem został ks. Aleksander Siemieński, jednym z głównych celów jakie sobie postawił była walka z pijaństwem i karczmami. Uważał że karczmy są głównym ośrodkiem pijaństwa i upadku finansowego chłopów. Żydzi chętnie pozwalali na picie na kredyt, udzielali pożyczek, aby później za długi przejmować gospodarstwa i inwentarz. Po wielu latach pracy, w 1900 r. ks. Siemieńskiemu udało się zlikwidować wszystkie karczmy, na ich miejscu stoją dziś krzyże i kapliczki.

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies