top


Start Gospodarka Spółka mleczarska i jajczarska
Spółka mleczarska i jajczarska

 

Obie spółki zostały założone przez ks. A. Siemieńskiego, aby z zyskiem sprzedawać mleko i jajka, pomijając pośredników.

Na podstawie porozumienia z centralną spółdzielnią mleczarską w Koziej Woli w Szynwałdzie powstaje jej oddział. Spółdzielnia dobrze się rozwijała, początkowo dostarczała 250 litrów mleka dziennie, później jeszcze więcej.

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies