top


Start Gospodarka Kółko Rolnicze
Kółko Rolnicze

 

Powstało w 1884 r. za sprawą ks. Adama Kopycińskiego. Początkowo nie działało zbyt prężnie, dopiero za ks. A. Siemieńskiego jego działalność ożywa.

1887 - członkowie kółka prowadzą jedną z karczm.

Ks. Siemieński propagował wśród chłopów nowoczesne sposoby uprawy roli, nowe narzędzia rolnicze, uprawy warzywnicze i sadownicze. Organizował kursy weterynaryjne i hodowli trzody chlewnej.

Założył Sklep Kółka Rolniczego, do którego towary były przywożone prosto ze Składnicy Towarowej w Tarnowie, z pominięciem pośredników, co znacznie wpływało na ich cenę. 

W 1914 - kółko liczyło ok. 40 członków, przewodniczącym był Stanisław Podraza.

W 1920 - już 65 gospodarzy było zapisanych do kółka, w 1941 - 86.

Kółko na pewno działało do 1941 roku.

 

 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies