top


Start Przyroda Świat roślin Lista roślin
Lista roślin

 

Lista roślin występujących w Szynwałdzie (polsko-łacińska).


W Szynwałdzie występuje kilkaset gatunków roślin naczyniowych, dziko rosnących. Oprócz nich spotkać można różne mszaki, porosty i grzyby.

Lista zawiera gatunki rodzime, zadomowione i efemerofity. Brak w niej gatunków ozdobnych, uprawianych w ogrodach i na polach.

Nazwy łacińskie i polskie roślin na podstawie książki:
Mirek Zbigniew, Piękoś-Mirkowa Halina, Zając Adam, Zając Maria - Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski, Instytut Botaniki PAN, Kraków 2002

 

Drzewa, krzewy, krzewinki

 1. Bez czarny (Sambucus nigra)
 2. Bez koralowy (Sambucus racemosa)
 3. Bluszcz pospolity (Hedera helix)
 4. Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea)
 5. Borówka czarna (Vaccinium myrtillus)
 6. Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
 7. Buk pospolity (Fagus sylvatica)
 8. Czeremcha zwyczajna (Padus avium)
 9. Dąb czerwony (Quercus rubra)
 10. Dąb szypułkowy (Quercus robur)
 11. Dereń świdwa (Cornus sanguinea)
 12. Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)
 13. Grab pospolity (Carpinus betulus)
 14. Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
 15. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
 16. Jeżyna fałdowana (Rubus plicatus)
 17. Jeżyna popielica (Rubus caesius)
 18. Jodła pospolita (Abies alba)
 19. Kalina koralowa (Viburnum opulus)
 20. Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum)
 21. Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
 22. Klon jesionolistny (Acer negundo)
 23. Klon polny (Acer campestre)
 24. Klon pospolity (Acer platanoides)
 25. Kruszyna pospolita (Frangula alnus)
 26. Leszczyna pospolita (Corylus avellana)
 27. Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)
 28. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
 29. Malina właściwa (Rubus idaeus)
 30. Modrzew europejski (Larix decidua)
 31. Olsza czarna (Alnus glutinosa)
 32. Olsza szara (Alnus incana)
 33. Porzeczka agrest (Ribes uva-crispa)
 34. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
 35. Róża dzika (Rosa canina)
 36. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
 37. Śliwa tarnina (Prunus spinosa)
 38. Świerk pospolity (Picea abies)
 39. Topola biała (Populus alba)
 40. Topola osika (Populus tremula)
 41. Trzmielina pospolita (Euonymus europaea)
 42. Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
 43. Wierzba biała (Salix alba)
 44. Wierzba iwa (Salix caprea)
 45. Wilżyna bezbronna (Ononis arvensis)
 46. Wiśnia ptasia (syn. Czereśnia ptasia) (Cerasus avium)
 47. Wrzos pospolity (Calluna vulgaris)
 48. Żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius)

Rośliny zielne

 1. Babka lancetowata (Plantago lanceolata)
 2. Babka średnia (Plantago media)
 3. Babka zwyczajna (Plantago major)
 4. Barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium)
 5. Bez hebd (Sambucus ebulus)
 6. Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea)
 7. Bniec biały (Melandrium album)
 8. Bodziszek cuchnący (Geranium robertianum)
 9. Bodziszek łąkowy (Geranium pratense)
 10. Bodziszek żałobny (Geranium phaeum)
 11. Bukwica zwyczajna (Betonica officinalis)
 12. Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)
 13. Centuria pospolita (Centaurium erythraea)
 14. Chaber bławatek (Centaurea cyanus)
 15. Chaber łąkowy (Centaurea jacea)
 16. Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus)
 17. Cieciorka pstra (Coronilla varia)
 18. Cykoria podróżnik (Cichorium intybus)
 19. Czartawa pospolita (Circaea lutetiana)
 20. Czerwiec roczny (Scleranthus annuus)
 21. Czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata)
 22. Czworolist pospolity (Paris quadrifolia)
 23. Czyściec błotny (Stachys palustris)
 24. Czyściec leśny (Stachys sylvatica)
 25. Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans)
 26. Dymnica pospolita (Fumaria officinalis)
 27. Dzięgiel leśny (Angelica sylvestris)
 28. Dziurawiec pospolity (Hypericum perforatum)
 29. Dziurawiec rozesłany (Hypericum humifusum)
 30. Dzwonek jednostronny (Campanula rapunculoides)
 31. Dzwonek rozpierzchły (Campanula patula)
 32. Fiołek polny (Viola arvensis)
 33. Fiołek wonny (Viola odorata)
 34. Firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi)
 35. Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum)
 36. Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus)
 37. Głowienka pospolita (Prunella vulgaris)
 38. Gorczyca polna (Sinapis arvensis)
 39. Gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris)
 40. Groszek łąkowy (Lathyrus pratensis)
 41. Gwiazdnica pospolita (Stellaria media)
 42. Gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea)
 43. Jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus)
 44. Jaskier ostry (Ranunculus acris)
 45. Jaskier rozłogowy (Ranunculus repens)
 46. Jasnota biała (Lamium album)
 47. Jasnota purpurowa (Lamium purpureum)
 48. Jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare)
 49. Jastrzębiec baldaszkowaty (Hieracium umbellatum)
 50. Jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella)
 51. Jastrzębiec leśny (Hieracium murorum)
 52. Karbieniec pospolity (Lycopus europaeus)
 53. Kąkol polny (Agrostemma githago)
 54. Kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium)
 55. Knieć błotna (Caltha palustris)
 56. Kokorycz pełna (Corydalis solida)
 57. Kokorycz pusta (Corydalis cava)
 58. Kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum)
 59. Kolczurka klapowana (Echinocystis lobata)
 60. Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)
 61. Komosa biała (Chenopodium album)
 62. Komosa sina (Chenopodium glaucum)
 63. Komosa wielonasienna (Chenopodium polyspermum)
 64. Koniczyna biała (Trifolium repens)
 65. Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense)
 66. Koniczyna polna (Trifolium arvense)
 67. Koniczyna różnoogonkowa (Trifolium campestre)
 68. Konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium)
 69. Konyza kanadyjska (Conyza canadensis)
 70. Kopytnik pospolity (Asarum europaeum)
 71. Kościenica wodna (Myosoton aquaticum)
 72. Kozłek trójlistkowy (Valeriana tripteris)
 73. Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)
 74. Krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
 75. Kuklik pospolity (Geum urbanum)
 76. Kurzyślad polny (Anagallis arvensis)
 77. Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)
 78. Lepiężnik biały (Petasites albus)
 79. Lepiężnik różowy (Petasites hybridus)
 80. Lnica pospolita (Linaria vulgaris)
 81. Lucerna nerkowata (Medicago lupulina)
 82. Lucerna sierpowata (Medicago falcata)
 83. Łoczyga pospolita (Lapsana communis)
 84. Łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum)
 85. Łopian większy (Arctium lappa)
 86. Łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria)
 87. Łyszczec polny (Gypsophila muralis)
 88. Macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides)
 89. Mak polny (Papaver rhoeas)
 90. Marchew zwyczajna (Daucus carota)
 91. Maruna nadmorska (Matricaria maritima)
 92. Mierznica czarna (Ballota nigra)
 93. Mięta długolistna (Mentha longifolia)
 94. Mięta polna (Mentha arvensis)
 95. Miodunka ćma (Pulmonaria obscura)
 96. Mlecz kolczasty (Sonchus asper)
 97. Mlecz polny (Sonchus arvensis)
 98. Mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus)
 99. Mniszek pospolity (Taraxacum officinale)
 100. Możylinek trójnerwowy (Moehringia trinervia)
 101. Muchotrzew polny (Spergularia rubra)
 102. Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea)
 103. Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea)
 104. Niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora)
 105. Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)
 106. Niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere)
 107. Niezapominajka błotna (Myosotis palustris)
 108. Niezapominajka polna (Myosotis arvensis)
 109. Nostrzyk biały (Melilotus alba)
 110. Nostrzyk żółty (Melilotus officinalis)
 111. Ostrożeń lancetowaty (Cirsium vulgare)
 112. Ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare)
 113. Ostrożeń polny (Cirsium arvense)
 114. Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum)
 115. Pałka szerokolistna (Typha latifolia)
 116. Pierwiosnek wyniosły (Primula elatior)
 117. Pięciornik gęsi (Potentilla anserina)
 118. Pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta)
 119. Pięciornik rozłogowy (Potentilla reptans)
 120. Podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria)
 121. Podbiał pospolity (Tussilago farfara)
 122. Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
 123. Powój polny (Convolvulus arvensis)
 124. Poziewnik pstry (Galeopsis speciosa)
 125. Poziomka pospolita (Fragaria vesca)
 126. Przetacznik bluszczykowy (Veronica hederifolia)
 127. Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga)
 128. Przetacznik górski (Veronica montana)
 129. Przetacznik leśny (Veronica officinalis)
 130. Przetacznik macierzankowy (Veronica serpyllifolia)
 131. Przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys)
 132. Przetacznik perski (Veronica persica)
 133. Przymiotno białe (Erigeron annuus)
 134. Przytulia czepna (Galium aparine)
 135. Przytulia właściwa (Galium verum)
 136. Przytulia wonna (Galium odoratum)
 137. Przytulinka krzyżowa (Cruciata laevipes)
 138. Rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper)
 139. Rdest ptasi (Polygonum aviculare)
 140. Rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium)
 141. Rogownica polna (Cerastium arvense)
 142. Rumian polny (Anthemis arvensis)
 143. Rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens)
 144. Rutwica lekarska (Galega officinalis)
 145. Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria)
 146. Rzeżucha gorzka (Cardamine amara)
 147. Rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis)
 148. Rzęsa drobna (Lemna minor)
 149. Rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum)
 150. Rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana)
 151. Sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum)
 152. Sałatnik leśny (Mycelis muralis)
 153. Smółka pospolita (Viscaria vulgaris)
 154. Sporek polny (Spergula arvensis)
 155. Starzec gajowy (Senecio nemorensis)
 156. Starzec zwyczajny (Senecio vulgaris)
 157. Stokrotka pospolita (Bellis perennis)
 158. Stulisz lekarski (Sisymbrium officinale)
 159. Szałwia lepka (Salvia glutinosa)
 160. Szarota błotna (Gnaphalium uliginosum)
 161. Szarota leśna (Gnaphalium sylvaticum)
 162. Szczaw polny (Rumex acetosella)
 163. Szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius)
 164. Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa)
 165. Szczawik zajęczy (Oxalis acetosella)
 166. Szczawik żółty (Oxalis fontana)
 167. Szczyr trwały (Mercurialis perennis)
 168. Szelężnik większy (Rhinanthus serotinus)
 169. Śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium)
 170. Świerzbnica polna (Knautia arvensis)
 171. Świetlik łąkowy (Euphrasia rostkoviana)
 172. Tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris)
 173. Tatarak zwyczajny (Acorus calamus)
 174. Tobołki polne (Thlaspi arvense)
 175. Tojeść gajowa (Lysimachia nemorum)
 176. Tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris)
 177. Tojesć rozesłana (Lysimachia nummularia)
 178. Traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos)
 179. Trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa)
 180. Trybula leśna (Anthriscus sylvestris)
 181. Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita)
 182. Uczep zwisły (Bidens cernua)
 183. Werbena pospolita (Verbena officinalis)
 184. Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria)
 185. Wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum)
 186. Wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium)
 187. Wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula)
 188. Wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides)
 189. Wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia)
 190. Wilczomlecz słodki (Euphorbia dulcis)
 191. Wiosnówka pospolita (Erophila verna)
 192. Wrotycz maruna (Tanacetum parthenium)
 193. Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare)
 194. Wyka czteronasienna (Vicia tetrasperma)
 195. Wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta)
 196. Wyka płotowa (Vicia sepium)
 197. Wyka siewna (Vicia sativa)
 198. Zawilec gajowy (Anemone nemorosa)
 199. Zawilec żółty (Anemone ranunculoides)
 200. Zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides)
 201. Ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna)
 202. Złoć żółta (Gagea lutea)
 203. Żankiel zwyczajny (Sanicula europaea)
 204. Żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora)
 205. Żółtlica owłosiona (Galinsoga ciliata)
 206. Żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa)
 207. Żywokost bulwiasty (Symphytum tuberosum)
 208. Żywokost lekarski (Symphytum officinale)

Trawy, turzyce, sity

 1. Chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli)
 2. Drżączka średnia (Briza media)
 3. Grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus)
 4. Kłosówka wełnista (Holcus lanatus)
 5. Kosmatka polna (Luzula campestris)
 6. Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata)
 7. Miotła zbożowa (Apera spica-venti)
 8. Perłówka zwisła (Melica nutans)
 9. Rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius)
 10. Sit dwudzielny (Juncus bufonius)
 11. Sit rozpierzchły (Juncus effusus)
 12. Sit siny (Juncus inflexus)
 13. Sit skupiony (Juncus conglomeratus)
 14. Sitowie leśne (Scirpus sylvaticus)
 15. Stokłosa miękka (Bromus mollis)
 16. Tomka wonna (Anthoxanthum odoratum)
 17. Trzcina pospolita (Phragmites australis)
 18. Turzyca drżączkowata (Carex brizoides)
 19. Turzyca owłosiona (Carex hirta)
 20. Tymotka łąkowa (Phleum pratense)
 21. Wiechlina cebulkowata (Poa bulbosa)
 22. Wiechlina łąkowa (Poa pratensis)
 23. Wiechlina roczna (Poa annua)
 24. Wiechlina zwyczajna (Poa trivialis)
 25. Wyczyniec czerwonożółty (Alopecurus aequalis)
 26. Wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis)


Paprocie, skrzypy, widłaki

 1. Nerecznica samcza (Dryopteris filix-mas)
 2. Orlica pospolita (Pteridium aquilinum)
 3. Skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum)
 4. Skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia)
 5. Skrzyp polny (Equisetum arvense)
 6. Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum
 7. Wietlica samicza (Athyrium filix-femina)
 

bottom

© Anna Mądel   2009-2017   Strona wykorzystuje pliki cookies